สถานการณ์น้ำท่วม @ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 15 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม

เวลา 20.35 น.15 สิงหาคม 59 น ระดับน้ำได้ลดลงจากระดับวิกฤติ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด -CRflood

เวลา 20.35 น. ระดับได้ลดลงจากระดับวิกฤติ

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีแดง

ขอขอบคุณภาพจากคุณ Trakunsak p. และคุณ Atthaphog

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีแดง

รับแจ้งจากสื่อสาร สภ.แม่จันว่า ถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงนางแล(หน้าศูนย์วิทยาศาตรการแพทย์) ทำให้เกิดการจราจรติดขัด ผิวการจารจร ระดับน้ำสูง 50 ซม.ใช้ได้ช่องทางเดียวรถติดยาว รถเล็กให้หลีกเลี่ยง แนะนำใช้ใช้ทางเลี่ยงเมือง สนามบิน - แยกบ้านเด่น

เวลา 15.30 น. สถานการณ์น้ำท่วม

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีแดง

เวลา 15.19 น.15 สิงหาคม 59 น เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณต.บ้านดู่ และ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด -CRflood

เวลา 15.19 น. สถานการณ์น้ำท่วม

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม

เวลา 14.24 น.15 สิงหาคม 59 น สถานการณ์เฝ้าเตือนภัย อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้

เวลา 14.24 น. สถานการณ์เตือนภัย

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีเหลือง

เวลา 00.00 น.15 สิงหาคม 59 น สถานการณ์เฝ้าระวัง เนื่องจากระดับเข้าใกล้ระดับเตือนภัย

เวลา 00.00 น. สถานการณ์เฝ้าระวัง

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีเขียว

สถานการณ์ปกติ

สถานการณ์ปกติ