@ พญาเม็งราย 01/07/59

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 0:15 น.

ประกาศสถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม อำเภอพญาเม็งราย


         ประกาศเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วม เวลา 0.15 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : สถานีโทรมาตร STI03 สะพานบ้านสันเจริญ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย ระดับสูงเกินค่าเตือนภัย โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

CRflood