@ เวียงเชียงรุ้ง 23/07/59

เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.25

ประกาศสถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง


         ประกาศเตือนภัยระดับสีส้ม เวลา 13.25 เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 สถานีโทรมาตร STG01 บ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง วัดระดับน้ำได้ 1.92 เมตร ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางเข้าสำรวจสถานีโทรมาตร และสถานีโทรมาตร STG03 น้ำแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ระดับน้ำขึ้นสูงต่อเนื่อง อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ 

 

ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ