เตือนภัยกรมอุตุฯ 14-16-07-17

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)" 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560