สถานีบ้านห้วยหมากเอียก

สถานี STG01

ชื่อสถานี : บ้านห้วยหมากเอียก
ลุ่มน้ำสาขา : แม่เผื่อ, ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง : ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STG01

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STG01 บ้านห้วยหมากเอียกปกติ1.21393.23394395392.02395.75แม่เผื่อป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 000H/R62017-08-30 00:42:00
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย