สถานีบ้านเหล่า

สถานี STG02

ชื่อสถานี : บ้านเหล่า
ลุ่มน้ำสาขา : ห้วยแม่สัก, ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง : ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STG02

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STG02 บ้านเหล่าปกติ1.16389.69390.85391388.53391ห้วยแม่สักทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 000H/R92018-06-25 05:16:20
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย