สถานีสะพานวัดพระธาตุสามดวง

สถานี STI01

ชื่อสถานี : สะพานวัดพระธาตุสามดวง
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำส้าน, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.ป่าหุ่ง อ.พาน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STI01

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STI01 สะพานวัดพระธาตุสามดวงปกติ0.79430.82432434430.03434.28น้ำส้านป่าหุ่ง อ.พาน 000H/R122018-06-25 05:23:52
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย