สถานีสะพานเทศบาลเมืองพาน ซอย 45

สถานี STI02

ชื่อสถานี : สะพานเทศบาลเมืองพาน ซอย 45
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำส้าน, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.เมืองพาน อ.พาน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STI02

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STI02 สะพานเทศบาลเมืองพาน ซอย 45ปกติ1.33410.9411411.5409.57411.88น้ำส้านเมืองพาน อ.พาน 000H/R122018-01-24 04:18:06
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย