สถานีสะพานบ้านสบเปา

สถานี STI04

ชื่อสถานี : สะพานบ้านสบเปา
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำต๊าก, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STI04

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STI04 สะพานบ้านสบเปาปกติ0356.22373.5374.5369.7375.31น้ำต๊ากแม่เปา อ.พญาเม็งราย 000H/R122018-06-23 19:56:37
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย