สถานีสะพานบ้านทุ่งจ้าว

สถานี STI05

ชื่อสถานี : สะพานบ้านทุ่งจ้าว
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำต๊าก, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.เทศบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STI05

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STI05 สะพานบ้านทุ่งจ้าวปกติ4.62370.17371372365.55370.99น้ำต๊ากเทศบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย 000H/R18.112018-03-28 16:24:36
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย