สถานีสะพานแม่น้ำอิง

สถานี STI06

ชื่อสถานี : สะพานแม่น้ำอิง
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำอิงรอยต่อ, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STI06

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STI06 สะพานแม่น้ำอิงปกติ3.17354.13359362350.96362.05น้ำอิงรอยต่อพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย 000H/R18.462018-05-05 14:22:28
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย