สถานีสะพานบ้านปางค่า

สถานี STI07

ชื่อสถานี : สะพานบ้านปางค่า
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำหงาว, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.ตับเต่า อ.เทิง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STI07

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STI07 สะพานบ้านปางค่าปกติ1.38435.33438442433.95442.08น้ำหงาวตับเต่า อ.เทิง 000H/R6.032016-11-07 18:18:06
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย