สถานีสะพานฝายผาม้า

สถานี STK01

ชื่อสถานี : สะพานฝายผาม้า
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำแม่คำ, ลุ่มแม่โขง
สถานที่ติดตั้ง : ต.แม่คำ อ.แม่จัน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STK01

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK01 สะพานฝายผาม้าปกติ0403.16409.95410.95404.35410.98น้ำแม่คำแม่คำ อ.แม่จัน 000H/R02017-11-08 14:45:36
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย