สถานีสะพานบ้านด้าย

สถานี STK04

ชื่อสถานี : สะพานบ้านด้าย
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำแม่คำ, ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง : ต.บ้านด้าย อ.แม่จัน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STK04

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK04 สะพานบ้านด้ายปกติ1.71378.22380381376.51381.14น้ำแม่คำบ้านด้าย อ.แม่จัน 000H/R6.352017-11-08 17:53:03
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย