สถานีสะพานเทศบาลเวียงเชียงของ

สถานี STK08

ชื่อสถานี : สะพานเทศบาลเวียงเชียงของ
ลุ่มน้ำสาขา : น้าห้วยดุก, ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง : ต.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STK08

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK08 สะพานเทศบาลเวียงเชียงของปกติ0353.59355357.7353.81357.76น้าห้วยดุกเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ 000H/R6.652016-12-05 16:55:29
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย