สถานีบ้านห้วยไร่

สถานี STK11

ชื่อสถานี : บ้านห้วยไร่
ลุ่มน้ำสาขา : ห้วยไร่, ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง : ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STK11

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK11 บ้านห้วยไร่ปกติ1.74381.24382.75383.102379.5383.52ห้วยไร่ปงน้อย อ.ดอยหลวง 000H/R122018-06-25 05:20:31
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย