สถานีบ้านหนองป่าก่อ

สถานี STK12

ชื่อสถานี : บ้านหนองป่าก่อ
ลุ่มน้ำสาขา : แม่บง, ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง : ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STK12

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK12 บ้านหนองป่าก่อปกติ3.12368.81370.686372.686365.69373.09แม่บงหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 000H/R62017-08-10 11:52:37
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย