สถานีบ้านท่าข้าม

สถานี STK14

ชื่อสถานี : บ้านท่าข้าม
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำงาว, ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี STK14

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK14 บ้านท่าข้ามปกติ0.95382.01385.5386381.06387น้ำงาวท่าข้าม อ.เวียงแก่น 000H/R122018-06-25 05:16:59
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย