สถานีสะพานฝายดินดำ

สถานี TG03

ชื่อสถานี : สะพานฝายดินดำ
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำแม่ลาว, ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง : ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี TG03

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
TG03 สะพานฝายดินดำปกติ0.87476.54480.3480.9475.67480.84น้ำแม่ลาวท่าก๊อ อ.แม่สรวย000H/R/CCTV2202017-10-02 10:45:00
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย