สถานีสะพานบ้านดอนสลี

สถานี TG04

ชื่อสถานี : สะพานบ้านดอนสลี
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำแม่ลาว, ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง : ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี TG04

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
TG04 สะพานบ้านดอนสลีปกติ0.77463.57468.3469462.8468.84น้ำแม่ลาวป่าแดด อ.แม่สรวย000H/R/CCTV2202017-10-02 10:45:00
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย