สถานีเทศบาลตำบลแม่ยาว

สถานี TG11

ชื่อสถานี : เทศบาลตำบลแม่ยาว
ลุ่มน้ำสาขา : น้ำกก, ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง : ต.แม่ยาว อ.เมือง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานี

แผนที่สถานี

กราฟพยากรณ์ระดับน้ำสถานี

ระดับน้ำสถานี

ภาพตัดลำน้ำ

ภาพตัดขวางลำน้ำ สถานี TG11

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) เซนเซอร์ พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
TG11 เทศบาลตำบลแม่ยาวปกติ1.57397.5402.05402.55395.93402.55น้ำกกแม่ยาว อ.เมือง 000H/CCTV2202017-08-25 13:15:00
แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนอุทกภัย จังหวัดเชียงราย