เฝ้าระวังรายพื้นที่

สถานการณ์น้ำ รายพื้นที่

ค้นหาตามอำเภอ

แผนที่สถานีโทรมาตร

ข้อมูลรายสถานี

แผนที่ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จังหวัดเชียงราย

สืบค้นจากตาราง: ค้นหาอำเภอ: [ยกเลิกค้นหา]

รหัสสถานี สถานที่ตั้ง สถานะการณ์ ระดับน้ำ (ม.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) ระดับเตือนภัย (ม.รทก.) ระดับวิกฤติ (ม.รทก.) ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ลำน้ำ ตำบล อำเภอ น้ำฝนสะสม 15 นาที (มม.) น้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง (มม.) น้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง (มม.) แหล่งข้อมูล พลังงานไฟฟ้า (โวลต์) รับข้อมูลล่าสุดเมื่อ
STK01 สะพานฝายผาม้าปกติ0403.16409.95410.95404.35410.98น้ำแม่คำแม่คำ อ.แม่จัน 000CR Flood (oasys)02017-11-08 14:45:36
STK02 ศรีค้ำปกติ1.12394.52398.7399.7393.4399.72น้ำแม่คำแม่คำ อ.แม่จัน 000CR Flood (oasys)12.982017-11-08 15:44:48
STK04 สะพานบ้านด้ายปกติ1.71378.22380381376.51381.14น้ำแม่คำบ้านด้าย อ.แม่จัน 000CR Flood (oasys)6.352017-11-08 17:53:03
STK06 สะพานลานทองปกติ0.62455.18455.463456454.56460.18แม่น้ำจันป่าตึง อ.แม่จัน 000CR Flood (oasys)9.252018-01-19 14:11:29
STK07 สะพานบ้านป่าตึงปกติ1.09419.19419.9420.4418.1422.45น้ำแม่จันป่าตึง อ.แม่จัน 000CR Flood (oasys)6.472017-11-28 17:26:36
STK08 สะพานเทศบาลเวียงเชียงของปกติ0353.59355357.7353.81357.76น้าห้วยดุกเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ 000CR Flood (oasys)6.652016-12-05 16:55:29
STK09 สะพานบ้านวัดหลวงปกติ0.79352.09355357351.3357.44น้ำสมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ 000CR Flood (oasys)7.052017-07-26 17:35:06
STI01 สะพานวัดพระธาตุสามดวงปกติ0.58430.61432434430.03434.28น้ำส้านป่าหุ่ง อ.พาน 000CR Flood (oasys)62018-01-19 14:39:09
STI02 สะพานเทศบาลเมืองพาน ซอย 45ปกติ1.28410.85411411.5409.57411.88น้ำส้านเมืองพาน อ.พาน 000CR Flood (oasys)122018-01-19 14:35:59
STI03 สะพานบ้านสันเจริญปกติ3.51380.36381.5383376.85383.39น้ำแม่เปาแม่เปา อ.พญาเม็งราย 000CR Flood (oasys)13.522017-04-30 17:17:03
STI04 สะพานบ้านสบเปาปกติ3.15372.85373.5374.5369.7375.31น้ำต๊ากแม่เปา อ.พญาเม็งราย 000CR Flood (oasys)6.012016-07-18 14:54:33
STI05 สะพานบ้านทุ่งจ้าวปกติ4.53370.08371372365.55370.99น้ำต๊ากเทศบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย 000CR Flood (oasys)18.712018-01-19 14:26:43
STI06 สะพานแม่น้ำอิงปกติ1.39352.35359362350.96362.05น้ำอิงรอยต่อพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย 000CR Flood (oasys)18.422018-01-19 14:09:41
STI07 สะพานบ้านปางค่าปกติ1.38435.33438442433.95442.08น้ำหงาวตับเต่า อ.เทิง 000CR Flood (oasys)6.032016-11-07 18:18:06
STI08 สะพานบ้านเอียนปกติ0.4388.33392394387.93394.04น้ำหงาวหงาว อ.เทิง 000CR Flood (oasys)5.982018-01-19 13:12:57
TG03 สะพานฝายดินดำปกติ0.87476.54480.3480.9475.67480.84น้ำแม่ลาวท่าก๊อ อ.แม่สรวย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG04 สะพานบ้านดอนสลีปกติ0.77463.57468.3469462.8468.84น้ำแม่ลาวป่าแดด อ.แม่สรวย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG05 สะพานน้ำลาวปกติ1.34451.68458.4458.9450.34458.72น้ำแม่ลาวแม่สรวย อ.แม่สรวย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG06 บ้านป่าย้างปกติ1.17398.67402.7403.2397.5403.13น้ำแม่ลาวสันทราย อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG07 สะพานบ้านแม่ข่าปกติ0.36481.27485.47486.02480.91485.96น้ำฝางแม่ข่า อ.ฝาง000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG08 สะพานบ้านใหม่ริมฝางปกติ0.46459.63465.53466.03459.17466น้ำฝางเวียง อ.ฝาง000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG09 สะพานบ้านคายปกติ2.31445.9452.08452.68443.59452.57น้ำฝางแม่นาวาง อ.แม่อาย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG11 เทศบาลตำบลแม่ยาวปกติ1.57397.5402.05402.55395.93402.55น้ำกกแม่ยาว อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-08-25 13:15:00
TG12 บ้านสวนดอกปกติ0.73419.48422.4423418.75422.91น้ำแม่กรณ์ขกกแม่กรณ์ อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG13 บ้านใหม่กือนาปกติ3.41379.7386.4387376.29386.98น้ำกกริมกก อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
STG01 บ้านห้วยหมากเอียกปกติ1.21393.23394395392.02395.75แม่เผื่อป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 000CR Flood (oasys)62017-08-30 00:42:00
STG02 บ้านเหล่าปกติ1.32389.85390.85391388.53391ห้วยแม่สักทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 000CR Flood (oasys)92018-01-19 14:36:18
STG03 บ้านแม่เผื่อปกติ2.37382.24384384.5379.87385แม่เผื่อดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 000CR Flood (oasys)122018-01-19 14:40:00
STG04 บ้านแม่ข้าวต้มปกติ0.18410.71414414.5410.53415ห้วยแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง 000CR Flood (oasys)122018-01-19 14:35:28
STG05 บ้านนางแลในปกติ0.82407.67408408.8406.85410ห้วยนางแลในนางแล อ.เมือง 000CR Flood (oasys)92018-01-19 14:38:37
STG06 บ้านโป่งพระบาทปกติ0.56411.09414414.5410.53415ร่องบงบ้านดู่ อ.เมือง 000CR Flood (oasys)62018-01-05 11:04:22
STK12 บ้านหนองป่าก่อปกติ3.12368.81370.686372.686365.69373.09แม่บงหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 000CR Flood (oasys)62017-08-10 11:52:37
STK11 บ้านห้วยไร่ปกติ1.46380.96382.75383.102379.5383.52ห้วยไร่ปงน้อย อ.ดอยหลวง 000CR Flood (oasys)122017-10-05 14:47:05
STK10 บ้านแม่บงปกติ0.91386.69388.7389.3385.78391.04แม่บงโชคชัย อ.ดอยหลวง 000CR Flood (oasys)122018-01-19 14:39:42
STK13 บ้านผาแลปกติ4.96476.27476.5477.5471.31478.1น้ำงาวปอ อ.เวียงแก่น 000CR Flood (oasys)02017-08-02 15:51:25
STK14 บ้านท่าข้ามปกติ0.96382.02385.5386381.06387น้ำงาวท่าข้าม อ.เวียงแก่น 000CR Flood (oasys)62018-01-12 08:09:51
STK15 บ้านหล่ายงาวปกติ1.43357.61360.5361356.18362น้ำงาวหล่ายงาว อ.เวียงแก่น 000CR Flood (oasys)62018-01-18 01:07:45
TG01 บ้านโป่งป่าตองปกติ00405000น้ำแม่ลาวแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า000CR Flood (oasys)2202017-10-02 10:45:00
TG02 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านโป่งปกติ00405000แม่น้ำลาวบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า000CR Flood (oasys)2202017-10-02 10:45:00
TG03 สะพานฝายดินดำปกติ0.87476.54480.3480.9475.67480.84น้ำแม่ลาวท่าก๊อ อ.แม่สรวย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG04 สะพานบ้านดอนสลีปกติ0.77463.57468.3469462.8468.84น้ำแม่ลาวป่าแดด อ.แม่สรวย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG05 สะพานน้ำลาวปกติ1.34451.68458.4458.9450.34458.72น้ำแม่ลาวแม่สรวย อ.แม่สรวย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG06 บ้านป่าย้างปกติ1.17398.67402.7403.2397.5403.13น้ำแม่ลาวสันทราย อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG07 สะพานบ้านแม่ข่าปกติ0.36481.27485.47486.02480.91485.96น้ำฝางแม่ข่า อ.ฝาง000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG08 สะพานบ้านใหม่ริมฝางปกติ0.46459.63465.53466.03459.17466น้ำฝางเวียง อ.ฝาง000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG09 สะพานบ้านคายปกติ2.31445.9452.08452.68443.59452.57น้ำฝางแม่นาวาง อ.แม่อาย000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG10 วัดใหม่ขุนกรณ์วิกฤติ396.41396.41505500น้ำแม่กรณ์-กกแม่กรณ์ อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-07-27 14:45:00
TG11 เทศบาลตำบลแม่ยาวปกติ1.57397.5402.05402.55395.93402.55น้ำกกแม่ยาว อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-08-25 13:15:00
TG12 บ้านสวนดอกปกติ0.73419.48422.4423418.75422.91น้ำแม่กรณ์ขกกแม่กรณ์ อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG13 บ้านใหม่กือนาปกติ3.41379.7386.4387376.29386.98น้ำกกริมกก อ.เมือง 000 กรมชลประทาน2202017-10-02 10:45:00
TG14 อบต.ป่าซางปกติ00708600น้ำแม่เผื่อ-น้ำแม่กกป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ่ง000CR Flood (oasys)2202016-12-14 12:00:00