► ► [ข้อความระดับสีเหลือง : สถานการณ์เฝ้าระวัง เนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่]
CRflood