สถานการณ์เฝ้าระวังระดับสีเหลือง

เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากกรมอุตุฯ แจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในช่วง 17 -19 พค 2560

17 พฤษภาคม 2560

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ บ้านนางแลใน อ.เมืองเชียงราย

สถานการณ์เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน จ.เชียงราย : 06:30 7 ก.ย. 59 : สถานีโทรมาตร STG05 บ้านนางแลใน อ.เมือง แจ้งเตือนระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย อีกทั้งมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

7 กันยายน 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ ป่าตึง อ.แม่จัน

สถานการณ์เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน จ.เชียงราย : 06:30 7 ก.ย. 59 : สถานีโทรมาตร STK07 ป่าตึง อ.แม่จันแจ้งเตือนระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย อีกทั้งมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

7 กันยายน 2559

สถานการณ์เฝ้าระวังระดับสีเหลือง

กรมอุตุฯ แจ้งเตือน พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมถึง จังหวัดเชียงราย ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ติดตามข้อมูลใกล้ชิด และวางแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้น : แจ้งเมื่อ 8:00 30 ส.ค. 59 : แหล่งข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา

30 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ อ.เวียงเชียงรุ้ง

19:30 29 ส.ค. 59 STG01 บ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

29 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ อ.เวียงเชียงรุ้ง

เวลา 17:50 27 สิงหาคม 59 น STG02 สะพานบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

27 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีแดง @ อ.เวียงเชียงรุ้ง

เวลา 12:15 24 สิงหาคม 59 น STG02 สะพานบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง เกิดน้ำท่วมบริเวณม.6 และ ม.11 ต.ทุ่งก่อ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

24 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ อ.เวียงเชียงรุ้ง

เวลา 11:50 24 สิงหาคม 59 น STG02 สะพานบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

24 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ อ.พญาเม็งราย

เวลา 10:56 24 สิงหาคม 59 น STI03 สะพานบ้านสันเจริญ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

24 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ นางแล อ.เมืองเชียงราย

เวลา 07:43 24 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STG05 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

24 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ แม่จัน

เวลา 11.40 น. 24 สิงหาคม 59 น. เกิดน้ำท่วมบริเวณอ.แม่จัน เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

24 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ แม่จัน

เวลา 10.15 น. 24 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STK06 สะพานลานทอง และ STK07 สะพานป่าตึง อ.แม่จัน ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ และกำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

24 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ นางแล อ.เมืองเชียงราย

22 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STG05 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

22 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เฝ้าระวัง

เวลา 10.45 วันอาทิตย์ 21 ส.ค. 59 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ ส่งข้อมูลระดับน้ำลดลงเข้าสู่ระดับปกติแล้ว มีฝนตกในพื้นที่น้อยลง แต่ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดอีกสักระยะหนึ่ง : จาก CRflood.com

21 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ แม่จัน

เวลา 11.00 น. 20 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STK07 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

20 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ ดอยหลวง

เวลา 06.30 น. 20 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STK10 บ้านแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

20 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ เวียงเชียงรุ้ง

เวลา 03.30 น. 20 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STG01 และ STG02 อ.เวียงเชียงรุ้ง ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 20สิงหาคม 2559

20 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ เชียงของ

เวลา 00.10 น. 20 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STK08 สะพานเทศบาลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

20 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ เมืองเชียงราย

เวลา 20.35 น. 19 สิงหาคม 59 น สถานีโทรมาตร STG05 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ระดับน้ำขึ้นสูงเกินค่าเตือนภัย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

19 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เฝ้าระวัง

พฤหัสบดี 18 กค. 59 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา : อิทธิพลของพายุ เตี้ยนหมู่ ส่งผลฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 19-20 ส.ค. 59 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก : กรมอุตุนิยมวิทยา : 5:00 ส.ค. 59

18 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ เวียงเชียงรุ้ง

เวลา 20.35 น. จันทร์ 15 สิงหาคม 59 น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในพื้น ต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

15 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีแดง @ เมืองเชียงราย

เวลา 16.50 น.15 สิงหาคม 59 น น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้น ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด
รายละเอียดเพิ่มเติม > 15 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ เวียงแก่น

1อาทิตย์ 14 สิงหาคม 59 น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในพื้น ต.หล่ายงาว และ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด ดูข้อมูลได้จาก ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ : ในลุ่มน้ำงาว อ.เวียงแก่น

14 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เฝ้าระวัง

พฤหัสบดี 11 กค. 59 เตือนภัยน้ำท่วมในบางพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ ขอประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติม CRflood.com

11 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับสีส้ม @ ห้วยหมากเอียก

เวลา 04:00 น อังคาร 9 สิงหาคม 59 น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นต.ห้วยหมากเอียก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

9 สิงหาคม 2559

สถานการณ์น้ำท่วม @ โชคชัย

เวลา 02:00 น อังคาร 9 สิงหาคม 59 น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต.โชคชัย ได้แก่หมู่ที่1 บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่8 โคชัย และหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกวางใต้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

9 สิงหาคม 2559

สถานการณ์ปกติ

จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

1 สิงหาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัย

อาทิตย์ 31 กค. 59 เตือนภัยน้ำท่วมในบางพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติม CRflood.com

31 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัยระดับเฝ้าระวังสีส้ม]

อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

30 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์น้ำท่วม @ดอยหลวง

เวลา 14:00 น ศุกร์ 29 กค. 59 น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในต.โชคชัย และปงน้อย อ.เวียงเชียงรุ้ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

29 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์น้ำท่วม @เวียงเชียงรุ้ง

เวลา 07:00 น ศุกร์ 29 กค. 59 น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในต.ห้วยหมากเอียก อ.เวียงเชียงรุ้ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

29 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์น้ำท่วม @นางแล

เวลา 07:00 น ศุกร์ 29 กค. 59 น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านในต.นางแล ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามข่าวสารข้อมูลใกล้ชิด

29 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์เตือนภัย

เวลา 06:00 น พฤหัส 28 กค. 59 เตือนภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติม CRflood.com

28 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์ปกติ

เวลา 0.03 จันทร์ 24 กค 2559 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

23 กรกฎาคม 2559

ประกาศเตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์

เวลา : 13:25 เสาร์ 23 กค 2559 ระดับน้ำสถานีโทรมาตร STG01 บ้านห้วยหมากเอียด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทรมาตรอ่านได้ 1.92 เมตร ระดับน้ำสูงคงที่ : โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเจ้าหน้าเข้าสำรวจ MIX-KEY

23 กรกฎาคม 2559

ประกาศเตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์

เวลา 10:15 เสาร์ 23 กค 2559 น้ำแม่เผื่อ สถานีโทรมาตร STG03 บ้านแม่เผื่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ระดับน้ำขึ้นสูงต่อเนื่อง: โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

23 กรกฎาคม 2559

ประกาศเตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์

เวลา : 0:15 1 กค 2559 สถานีโทรมาตร STI03 สะพานบ้านสันเจริญ อำเภอพญาเม็งราย ระดับสูงเกินค่าเตือนภัย: โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

1 กรกฎาคม 2559
CRflood