STG03 บ้านแม่เผื่อ


ระดับน้ำ

1.95 ม.


381.817 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/14
21:52 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-14 21:52:34 1.95 381.817 0 25.43 100
2 2018-11-14 21:47:31 1.96 381.827 0 25.5 100
3 2018-11-14 18:22:07 1.99 381.857 0 28.63 100
4 2018-11-14 17:11:56 2.01 381.877 0 31.31 100
5 2018-11-14 14:06:21 2.03 381.897 0 37.22 60.86
6 2018-11-13 23:19:25 2.06 381.927 0 25.09 100
7 2018-11-13 19:03:53 2.1 381.967 0 27.2 100
8 2018-11-13 18:13:46 2.12 381.987 0 28 100
9 2018-11-13 18:08:45 2.11 381.977 0 28.09 100
10 2018-11-13 16:23:31 2.16 382.027 0 33.62 92.88
11 2018-11-13 13:17:50 2.2 382.067 0 32.5 100
12 2018-11-13 08:42:13 2.19 382.057 0 26.4 100
13 2018-11-13 08:37:12 2.2 382.067 0 26.17 100
14 2018-11-12 20:05:50 2.4 382.267 0 25.18 100
15 2018-11-12 17:05:27 2.45 382.317 0 28.32 100
16 2018-11-12 16:10:21 2.47 382.337 0 29.56 100
17 2018-11-12 08:24:20 2.55 382.417 0 24.44 100
18 2018-11-12 06:09:07 2.57 382.437 0 22.71 100
19 2018-11-12 05:39:02 2.59 382.457 0 22.8 100
20 2018-11-11 19:52:26 2.64 382.507 0 24.21 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG03
ชื่อสถานี บ้านแม่เผื่อ
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ดงมหาวัน
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 379.867 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 385 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 384 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 384.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.95 ม.
381.817 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/14 21:52
CRflood