STG03 บ้านแม่เผื่อ


ระดับน้ำ

2.29 ม.


382.157 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/24
09:07 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-24 09:07:58 2.29 382.157 0 23 100
2 2019-01-24 09:02:56 2.29 382.157 0 22.96 100
3 2019-01-24 08:57:55 2.29 382.157 0 22.77 100
4 2019-01-24 08:52:54 2.29 382.157 0 22.82 100
5 2019-01-24 08:47:53 2.29 382.157 0 22.82 100
6 2019-01-24 08:42:52 2.3 382.167 0 22.65 100
7 2019-01-24 08:37:52 2.29 382.157 0 22.62 100
8 2019-01-24 08:32:51 2.29 382.157 0 22.1 100
9 2019-01-24 08:27:50 2.3 382.167 0 21.44 100
10 2019-01-24 08:17:49 2.29 382.157 0 20.37 100
11 2019-01-24 08:12:48 2.3 382.167 0 19.74 100
12 2019-01-24 08:07:48 2.28 382.147 0 19.32 100
13 2019-01-24 08:02:47 2.28 382.147 0 18.71 100
14 2019-01-24 07:57:44 2.28 382.147 0 18.11 100
15 2019-01-24 07:52:45 2.28 382.147 0 17.52 100
16 2019-01-24 07:47:44 2.28 382.147 0 17.14 100
17 2019-01-24 07:42:43 2.28 382.147 0 16.95 100
18 2019-01-24 07:37:42 2.27 382.137 0 16.74 100
19 2019-01-24 07:32:42 2.27 382.137 0 16.62 100
20 2019-01-24 07:27:41 2.28 382.147 0 16.57 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG03
ชื่อสถานี บ้านแม่เผื่อ
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ดงมหาวัน
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 379.867 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 385 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 384 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 384.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 2.29 ม.
382.157 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/24 09:07
CRflood