STG04 บ้านแม่ข้าวต้ม


ระดับน้ำ

0.21 ม.


410.741 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/24
09:09 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-24 09:09:45 0.21 410.741 0 23.77 100
2 2019-01-24 09:04:44 -0.56 409.971 0 23.53 100
3 2019-01-24 08:59:43 0.22 410.751 0 23.48 100
4 2019-01-24 08:54:42 0.22 410.751 0 23.11 100
5 2019-01-24 08:49:41 -0.79 409.741 0 22.49 100
6 2019-01-24 08:44:39 0.21 410.741 0 22.11 100
7 2019-01-24 08:39:39 0.2 410.731 0 21.76 100
8 2019-01-24 08:34:38 0.15 410.681 0 21.16 100
9 2019-01-24 08:29:37 0.18 410.711 0 20.6 100
10 2019-01-24 08:24:36 0.23 410.761 0 20.02 100
11 2019-01-24 08:19:35 0.2 410.731 0 19.49 100
12 2019-01-24 08:14:34 0.04 410.571 0 19.06 100
13 2019-01-24 08:09:32 0.19 410.721 0 18.65 100
14 2019-01-24 08:04:32 0.19 410.721 0 18.19 100
15 2019-01-24 07:59:30 -0.11 410.421 0 17.59 100
16 2019-01-24 07:54:29 0.18 410.711 0 17.08 100
17 2019-01-24 07:49:29 0.18 410.711 0 16.49 100
18 2019-01-24 07:44:27 0.19 410.721 0 15.86 100
19 2019-01-24 07:39:26 0.19 410.721 0 15.29 100
20 2019-01-24 07:34:25 0.19 410.721 0 14.87 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG04
ชื่อสถานี บ้านแม่ข้าวต้ม
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ท่าสุด
เมือง
ระดับท้องน้ำ 410.531 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 415 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 414 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 414.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.21 ม.
410.741 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/24 09:09
CRflood