STI01 สะพานวัดพระธาตุสามดวง


ระดับน้ำ

0.72 ม.


430.746 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/14
21:51 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-14 21:51:52 0.72 430.746 0 23.71 100
2 2018-11-14 18:23:34 0.73 430.756 0 26.3 100
3 2018-11-14 17:13:39 0.74 430.766 0 28.28 100
4 2018-11-14 14:05:54 0.76 430.786 0 32.92 93.39
5 2018-11-13 23:19:45 0.51 430.536 0 23.19 100
6 2018-11-13 20:01:11 0.74 430.766 0 24.07 100
7 2018-11-13 18:14:02 0.74 430.766 0 24.86 100
8 2018-11-13 18:09:02 0.74 430.766 0 24.98 100
9 2018-11-13 16:23:11 0.73 430.756 0 27.37 100
10 2018-11-13 13:21:04 0.76 430.786 0 31.75 100
11 2018-11-13 08:41:05 0.74 430.766 0 24.37 100
12 2018-11-12 20:06:30 0.72 430.746 0 23.93 100
13 2018-11-12 17:04:24 0.77 430.796 0 26.6 100
14 2018-11-12 16:13:25 0.78 430.806 0 28.09 100
15 2018-11-12 16:08:25 0.79 430.816 0 28.3 100
16 2018-11-12 08:26:08 0.73 430.756 0 23.21 100
17 2018-11-11 19:51:34 0.78 430.806 0 23.12 100
18 2018-11-11 14:02:13 0.8 430.826 0 27.16 100
19 2018-11-11 13:57:13 0.78 430.806 0 27.42 100
20 2018-11-08 20:52:49 0.74 430.766 0 21.88 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI01
ชื่อสถานี สะพานวัดพระธาตุสามดวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง ป่าหุ่ง
พาน
ระดับท้องน้ำ 430.026 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 434.282 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 432 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 434 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.72 ม.
430.746 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/14 21:51
CRflood